СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Управління закладами освіти здійснюють на основі положень Конституції УкраїниЗакону «Про освіту»Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

  1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.
  2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

– засновник – виконком Криворізької міської ради. Уповноважений орган управління – Відділ освіти Центрально-Міської районної у місті ради;

– керівник закладу освіти – в. о. директора Городашин Сергій Миколайович;

– колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

– колегіальний орган громадського самоврядування (рада школи);

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління – це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні школою – це стійкі взаємозв’язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами; між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу; між компонентами процесу управління. До них належать: залежність ефективності внутрішкільного управління від урахування в діяльності школи особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; закономірність відповідності механізмів управління навчально-виховним закладом загальнодержавним механізмам; залежність ефективності внутрішкільного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети школи; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої); залежність ефективності внутрішкільного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення; закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

 

До основних принципів належать:

– принцип прогностичності внутрішкільного управління;

– єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;

– демократизації і гуманізації управління;

– раціонального поєднання централізації і децентралізації;

– єдності єдиноначальства і колегіальності;

– гласності, відкритості управління;

– об’єктивності та інформаційної достатності;

– плановості, перспективності;

– компетентності;

– оптимізації

– системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

  • органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
  • адміністрація школи (директор, його заступники);
  • органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ:

Управління сучасним закладом освіти є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв’язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків в адміністрації школи, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень у закладі освіти діють органи громадського самоврядування учнів (Ліцейське об’єднання «Промінь»), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет ліцею (класу), повноваження яких визначає статут ліцею. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЦМЛ