Використання коштів спец.-рахунку

Фактичне використання коштів

Інші джерела власних надходжень

Надходжєення спеціального фонду