Проба Руф’є

Для забезпечення більш якісного контролю за зміною здоров’я школярів з 2010 року, всі діти обов’язково проходять щорічно пробу Руф’є (визначення групи здоров’я) і відвідують фахівців, у яких стоять на обліку.

Що таке проба Руф’є?

Багато батьків не знають, що це таке – проба Руф’є і які її норми у дітей та у підлітків. Проба Руф’є визначає у дітей рівень витривалості (резерв) серцево-судинної системи при будь-яких фізичних навантаженнях.

Проводиться за схемою:

 • Порахувати пульс у дитини за п’ятнадцять секунд, обов’язково після п’ятихвилинного спокійного сидіння (результат 1).
 • Протягом сорока п’яти секунд виконати тридцять присідань.
 • Відразу ж після присідань підрахувати пульс за перші п’ятнадцять секунд (результат 2).
 • А потім порахувати в останні п’ятнадцять секунд (результат 3) першої хвилини періоду відпочинку.
 • Індекс проби Руф’є, визначається за формулою:

(4 * (р1 + р2 + р3) -200): 10

За індексом, отриманому після проходження проби Руф’є, для дітей визначені наступні групи здоров’я:

 • Основна група – це абсолютно здорові діти, не виявлено жодних проблем зі здоров’ям, показник проби Руф’є дорівнює від 0 до 10. Вони займаються за загальною програмою, беруть участь у кросах і змаганнях.
 • Підготовча група – це діти, з незначним відхиленням в стані здоров’я , показник проби Руф’є у них трохи вище норми для основної групи. Вони теж займаються за основною програмою, але без участі в кросах і спортивних змаганнях.
 • Спеціальна група – це діти зі значними відхиленнями у стані здоров’я, показник проби Руф’є від 10 до 20. Вони повинні займатися на окремих заняттях або вчитель повинен підбирати їм індивідуально навантаження фізичних вправ.

Іноді трапляється, що батьки не згодні з результатами проби Руф’є, тоді група здоров’я визначається на певний термін (місяць або два ), а потім проба перездається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
та Міністерства освіти і науки України
20.07.2009 № 518/674

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2009 р. за № 773/16789

ІНСТРУКЦІЯ
про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

 1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі – навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.
 2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).
 3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.
 4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.
 5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).
 6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я класу з обов’язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.
 7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.
 8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.
 9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).
 10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.
 11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.
 12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.
 13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.

Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.

 1. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України        Р.О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України                                         О.В. Єресько