Готуємось до ДПА

Основні особливості ДПА 2020 року.

Державна підсумкова атестація учнів (далі – ДПА) – це форма контролю за відповідністю освітнього рівня учнів 4-х, 9-х, 11-х класів відповідним навчальним програмам.

Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН.

Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти. Учням, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад певного ступеня, видається відповідний документ:

  • після закінчення початкової школи – табель успішності;
  • після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • після закінчення навчального закладу системи загальної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.